Apartman Hotel Bükfürdő

Adás-vételi szerződés minta 1×13 éj

Adás-vételi szerződés minta 1×13 éj

 

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött a ……………………………………………………………………………………….., mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), (szül. hely, idő …..…….……………………… An.: ………………………………)

lakik……………………………………………………………..

valamint …………………………………… (sz. …..…….……………..

An.: ………………………) …………………………………………… sz. alatti lakos, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alábbi feltételekkel:

1./   Az eladó egy db ……. szobás, évi 1 x 13 éjszakás üdülőhasználati jogot. Ezen használati jogot a   vevő megvásárolja ……………….- Ft, azaz ……………………………….. forint vételáron.

2./    A Vevő az 1. pontban írt üdülőhasználati jogot megveszi a megjelölt vételárért. A megvásárolt használati jog alapján a Vevő évente 1 x 2 hét üdülésre jogosult a turnus-szám szerinti előre meghatározott időpontban .  A vevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt 1 x 13 éjszaka mindig ugyanabban az I. vagy II. félévben áll a rendelkezésére. Feltétlenül kérjük megjelölni, hogy I. vagy II. félévi turnusról van szó.

Az üdülési jog tagszáma: ………,      üdülési időszak: I félév……    II. félév ……..

( kérjük a megvásárolt időszakot jelölje be)

3./    A Vevő üdülőhasználati jogával a vételár megfizetésén túlmenően csak akkor élhet, ha tagként belép az Üdülőszövetkezetbe, ezzel – ha az Üdülőszövetkezet Alapszabályát elfogadja -, a Küldöttgyűlés által meghatározott évi tagi üzemeltetési költség megfizetését vállalja.

4./    Az illeték költségeit a Vevő viseli.

Jelen adás-vételi szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, oly módon írtuk alá, hogy a Vevő aláírásánál a 2 tanú jelen volt, az Eladó tanuk nélkül írta alá.

Kelt: ……………………… 2012. ……….hó ……. napján

 

…………………………………………                                                                    ………………………………………

vevő                                                                                                                              eladó

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt:                                            

 

Név: ……………………….……….                                             ……………………………………..

Lakcím: ……………………………….                                                      aláírás

Sz.ig. szám:……………………….…

 

Név: ……………………….……….                                             ……………………………………..

Lakcím: ……………………………….                                                      aláírás

Sz.ig. szám:……………………….…