Apartman Hotel Bükfürdő

Jelölő bizottsági tájékoztatás – 2016/17

Jelölő bizottsági tájékoztatás – 2016/17

  A Jelölő Bizottság tájékoztatása a Termál Üdülőszövetkezet Tagságának a 2017. évi következő ciklusra történő Tisztségviselők választásával kapcsolatos feladatokról.

 

Tisztelt Termál Üdülőszövetkezeti Tagok, és Küldöttek !

 

A 2016. április 18.-án magtartott Küldöttértekezlet 11. sz. Egyebek c. napirendjében megválasztotta a 2017. évi Küldöttértekezleten soron következő az Üdülőszövetkezeti Tisztségviselők választásához szükséges, Jelölő Bizottságot, mivel a tisztségviselők (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság,) mandátuma a 2017. évi ciklus végén lejár, ezért a következő ciklusra új választás válik szükségessé.

 

A magválasztott Jelölő Bizottság elnöke: Ecker Gusztáv  tagjai: Bodóné Szörfi Rozália, Kovács Józsefné, és Márkus János, valamennyien megválasztott küldöttek.

 

A Jelölő Bizottság felelősség teljes munkáját csak akkor tudja optimálisan elvégezni ha munkájához a szövetkezeti tagság, és a tagértekezletek megválasztott küldöttei jelölteket javasolnak.

 

A jelölés során rendkívül fontos hogy olyan jelöltek kerüljenek ajánlásra akik a szövetkezeti tagság érdekeit szem előtt tartják, rendelkeznek megfelelő szakmai képesítéssel, fedhetetlen előéletűek, szívesen vállalják megválasztásuk esetén a munkájukkal kapcsolatos feladataikat, és a munkájuk során hozott döntéseikért az anyagi és erkölcsi felelősséget.

 

A szövetkezet előtt álló feladatok akárcsak az előző ciklusban nem kevés munkát igényelnek, a cél olyan tisztségviselők megválasztása akik a betervezett és tervezendő fejlesztéseket legoptimálisabban menedzselő Igazgatóság, és Felügyelő Bizottság közreműködő tagjaiként eddigi eredményeink megtartását illetve fejlesztését az egyre nehezedő körülmények között is garantálni tudják.

 

A következő ciklusra  5 tagú Igazgatóságot + 2 póttagot, és 3 tagú Felügyelő Bizottságot + 2 póttagot választunk.

 

A küldöttek választása már folyik a tagértekezleteken. A tagértekezleteken esetenként lehetőség szerint részt vesz egy-egy Jelölő Bizottsági tag is aki tájékoztatja a jelenlévőket a jelöléssel kapcsolatos feladatokról.

 

Kérésünk a tagsághoz, küldöttekhez hogy személyre szóló javaslataikat a Jelölő Bizottságnak címezve,

az Üdülőszövetkezet titkárságára levélben vagy e-mail-ben szíveskedjenek megküldeni legkésőbb 2016. november 1.-ig.

 

Az Üdülőszövetkezet tagsága  2016. november 1.-ig tehet előzetes javaslatot tisztségviselői jelölésre, a Jelölő Bizottság 2016. november 19.-én, a Budapesten tartandó közgyűlés alkalmával összesíti a jelölteket, majd megkezdődik az egyeztetés a jelöltekkel. Amennyiben a jelölt elfogadja a jelölést, úgy megkezdődik a személyre vonatkozó hatósági bizonyítvány beszerzése.

 

Ezután a 2017. évi Küldöttértekezlet a Választási Szabályzatban leírt módon titkos szavazással dönt, a jelöltek megválasztásáról.

 

Tisztelt Üdülőszövetkezeti Tagok, és Küldöttek !

 

Szíves közreműködésüket és segítségüket előre is megköszöni a Jelölő Bizottság.