Apartman Hotel Bükfürdő

Tájékoztató a 2017. évi cserekérelmekről.

Tájékoztató a 2017. évi cserekérelmekről.

Tájékoztatjuk, és egyben az Önök segítségét kérjük a jövőbeni cserekérelmekkel kapcsolatosan.

Szövetkezetünkben évek óta gyakorlattá vált a cserék biztosítása, amelyet továbbra is lehetőségként fenntartunk, de a cserékkel kapcsolatos tagi elvárások, s ügyintézés már nehézségeket okoz mind a Szövetkezet, mind pedig az értékesítés napi feladatainak ellátásában.

Kérjük Tagjainkat, hogy a 2017. évi turnusuknak a büki üdülőszövetkezeten belüli cserekérelmét az időpont, turnus pontos megjelölésével és a tagszám közlésével minél korábban, de legkésőbb

 1. március 31-ig tagkapcsolati ügyintézőnkhöz– Mlinaricsné Mautner Brigitta /tel: 06/94/ 358 088 ; 6-os mellék, e-mail: tagkapcsolat@apartmanhotel.hu /

írásban eljuttatni szíveskedjenek!

Azok a tagok, akiknek a turnusbeosztása 2017. január, február és március hónapokban van, és cserélni kívánja, felkérjük, hogy a tagkapcsolati ügyintézőhöz kérelmüket írásban legkésőbb 2016. november 20-ig küldjék meg!

A határidőn kívül beérkező cserekérelmeket, csak nyomós indok esetén/rendkívüli esetben van lehetőségünk figyelembe venni, és kérjük ennek tudomásul vételét.

Sikeres turnuscsere esetén

 • a 2017. január, február hónapokra vonatkozó kérelmek december 15-ig,
 • a 2017. március, április hónapokra vonatkozó kérelmek február 15-ig,
 • a 2017. május – december hónapokra vonatkozó kérelmek április 15-ig

kerülnek elbírálásra, s a sikeres cseréről postai úton küldünk igazolást.

A sikertelen cserekérésről, – ezentúl – írásban küldünk értesítést 2017. április 15-ig.

Szeretnénk nyomatékosan megkérni Tisztelt Tagjainkat, hogy a cseréknél a következő szabályokat szíveskedjenek betartani:

 • Cserét évente maximum egy alkalommal (és csak egy turnusra) lehet kérni, további cserekérelmet csak nyomós ok esetén, ezt indokolva – pl. egészségügyi probléma esetén igazolva pl. a műtétet a beutaló fénymásolatával – lehet benyújtani.
 • Kérjük, szíveskedjenek megadni ezen a kérvényen telefonszámukat, s azt is, hogy a cserélt lehetőséget el tudják-e fogadni más épületben is.
 • Sajnos kapacitásunk nem teszi lehetővé, hogy a cserélt időpontot ismételten elcseréljük, erre a jövőben egyáltalán nem lesz lehetőség.
 • Felhívjuk a tagságunk figyelmét, hogy a 13 éjszakás turnusidő vagy szintén 13 éjszakás időszakban vehető igénybe, vagy 6+7 éjszakás turnusidőszakra bontható fel.
 • A cserélt turnust csak egyenes ági rokon, illetve testvér veheti igénybe, ezt dokumentumokkal igazolni kell. Eladni nem lehet.
 • A cserét csak a tagkapcsolati ügyintézőtől lehet kérni írásban, akadályoztatása esetén pedig az ügyvezető igazgató által erre a feladatra kijelölt személytől.

Kérnénk a tagokat, hogy az értékesítési munkatársainkat cserekérelmekkel ne terheljék se telefonon, se írásban, se személyesen, mert a cserékkel kapcsolatos ügyintézés a tagkapcsolati ügyintéző feladatkörébe tartozik!

 • A beérkezett tagi cseréket kronológiai sorrendben vizsgáljuk, s ha megtaláljuk a megoldást, azonnal küldjük a csereigazolást. Ezt a csereigazolást a cserélt időpontban, érkezésekor a Recepción be kell mutatni.
 • Az értékesítés a csere megoldásában – a tagkapcsolati ügyintéző közvetítésével – csak indokolt esetben, (egészségügyi probléma esetén orvosi igazolás ellenében) a szabad szobakapacitás függvényében, a kért időpont előtt maximum három héttel tud segíteni.
 • Március után, valamely rendkívüli esemény miatt beérkező cserekérések megoldásánál a nyári időszakra, azaz június, július, augusztus hónapokra nem tudunk szobát biztosítani. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezeket a cseréket csak a tag veheti igénybe!

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a csere megoldását garantálni nem tudjuk.

Tagok egymás közötti turnuscseréje esetén kérjük a Szövetkezetet írásban tájékoztatni a két tag nevének, tagszámának, üdülési időpontjának megadásával. Csak ebben az esetben van lehetőség az idegenforgalmi adó és a napi üzemelési költség fizetése alóli mentességre!

 

Tisztelt Tagjaink!

Köszönjük, hogy megértéssel fogadják a cserével kapcsolatos kéréseinket. Úgy gondoljuk, hogy a szabályok betartása mindenkire nézve előnyökkel jár, mert egy kiszámíthatóbb, és a lehetőségekhez mérten tervezhetőbb üzleti évet vetít előre a Szövetkezet életében!

 

                                                                                             

                                                                                  Termál Üdülőszövetkezet Vezetősége