25 °C

H–9740 Bük, Termál krt. 41/A.

+36 94 358-088

ertekesites@apartmanhotel.hu

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
 
Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel (székhely: 9740 Bük, Termál körút 41./A, cégjegyzékszám: 18-02-000304, adószáma: 10114427-2-18) kezeli.
 
Bevezetés
 
A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.
 
Szerzői jog
 
A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel. Minden jog fenntartva.
 
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.
 
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
 
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
Felelősség
 
A weboldal tartalmát a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.
 
A törvény által megengedett mértékig a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
 
Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.
 
Hiperhivatkozások
 
Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.
 
Beágyazott technológia
 
A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).
 
Beküldött információ
 
Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.
 
Adatvédelem
 
Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: http://www.apartmanhotel.hu/
 
Kapcsolatfelvétel
 
Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel-el:
e-mail cím: titkarsag@apartmanhotel.hu, telefonszám: +36-94/358-088
 
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Isis-Com Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 1.
Adószám: 13106113-2-18
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-105611
Képviseli: Kovács Róbert
 
Egyéb rendelkezések
 
A Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.
 
Lezárva: 2018. július hó 1. nap