25 °C

H–9740 Bük, Termál krt. 41/A.

+36 94 358-088

ertekesites@apartmanhotel.hu

Tájékoztató kamerás térfigyelő rendszer alkalmazásáról 
Tisztelt Látogató!
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel, mint adatkezelő és Szolgáltató (székhely: 9740 Bük, Termál körút 41./A, cégjegyzékszám: 18-02-000304, adószám: 10114427-2-18, tel.: 94/358-088, e-mail: titkarsag@apartmanhotel.hu) az e táblával jelzett területén az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, a vagyonvédelem, nyersanyagok védelme  céljából elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé. Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt területek szöveggel és/vagy piktogrammal történő megjelölésével, valamint a kameraszabályzattal is megtörténik.
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesz meg. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve bemegy, ott benn tartózkodik, a hozzájárulás megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni!
 
A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít.
A felvétel tárolásának helye: A épület: Termál krt. 43., szám alatt található szerver szoba.
A tárolás időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap)
Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot, bíróságot)
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Az adatok megismerésére jogosult személyek: ügyvezető igazgató és általa meghatározott Munkatárs
 
Ön az adatkezelésről tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá fordulhat a NAIH-hoz (www.naih.hu) is.
 
További részleteket a helyszínen elérhető Kameraszabályzat tartalmaz.
 
Kelt: 2018. július hó 1. nap